Kuijpers Cargo Service

Milieu

Kuijpers Cargo Service wil een aantoonbare bijdrage leveren aan een duurzame logistiek. Dit doen wij onder andere door de uitstoot van CO2 actief te reduceren.

Dit streven komt ook tot uiting in onze missie:

Het leveren van klant- en prestatiegerichte transport-, warehousing- en distributieoplossingen aan afnemers in industrieën die hoge eisen stellen aan hun logistieke leveranciers op het gebied van service, (lever)betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid.”

Investeren in duurzame logistiek

Als logisch gevolg van deze missie heeft KCS gedurende de afgelopen jaren – op geheel eigen initiatief – fors geïnvesteerd in maatregelen om haar activiteiten stapsgewijs te verduurzamen. Zo is ons gehele wagenpark inmiddels voorzien van schone, zuinige motoren en worden onze chauffeurs beoordeeld op zuinig rijden.

Ook ons overige personeel wordt steeds gestimuleerd om een actieve bijdrage te leveren. Zo wordt duurzaamheid een vanzelfsprekend onderdeel in ieders denken en doen.

Lean and Green

In 2011 heeft KCS actief deel genomen aan het “Lean & Green” programma. Dit is een stimulerings- programma van de Nederlandse overheid, waarin KCS zich heeft gecommitteerd om haar CO2 uitstoot binnen 5 jaar met minimaal 20% te verminderen. Onze doelstelling op het gebied van CO2-reductie is ruimschoots behaald.

Door actieve promotie van dit programma hebben we klanten, leveranciers, medewerkers en andere partijen geinspireerd om ook een actieve bijdrage te leveren aan een beter milieu.

ISO 14001

Daarnaast opereert KCS conform de normen van het internationaal erkende milieu managementsysteem, de wereldwijde ISO 14001 standaard en de wettelijke voorschriften van de Nederlandse milieuwetgeving.