Kuijpers Cargo Service

Lijndiensten

Voor verschillende wereldwijde en Europese pakket- en expressdiensten verricht KCS sinds jaar en dag het tijdkritische vervoer van pakketten en pallets tussen hun hubs, depots en luchthavens: de zogenoemde lijndiensten.

Deze lijndiensten volgen een strikt tijdschema waarbij stiptheid en betrouwbaarheid cruciaal zijn. Een minieme vertraging kan immers tot gevolg hebben dat duizenden consumenten en zakelijke gebruikers hun zendingen te laat ontvangen. Betrouwbaarheid en stiptheid zijn dus een must.

Flexibele partner

Naast de factor tijd spelen ook flexibiliteit en capaciteit een doorslaggevende rol in deze dynamische vervoerssector. Denk hierbij aan sterk fluctuerende volumes en onverwachte gebeurtenissen. Dan is het goed dat u kunt vertrouwen op een partner die zijn zaakjes op orde heeft. Een flexibele partner, die u juist in die onverwachte omstandigheden goed op de hoogte houdt. Die corrigeert, of juist een tandje bijzet indien de situatie daarom vraagt.